พิธีกรรม

วัน

เวลา

หมายเหตุ

มิสซาประจำวัน

จันทร์ - ศุกร์

16.30 น.

สวดสายประคำ 16.00 น.

มิสซาวันเสาร์

เสาร์

17.00 น.

สวดสายประคำ นพวาร  16.30 น.

มิสซาวันอาทิตย์

อาทิตย์

08.30 น.

สวดสายประคำ 08.00 น.

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

ศุกร์ต้นเดือน

16.15 น.

สว