พิธีกรรม

วัน

เวลา

หมายเหตุ

มิสซาประจำวัน

จันทร์ - ศุกร์

16.30 น.

สวดสายประคำ 16.00 น.

มิสซาวันเสาร์

เสาร์

17.00 น.

สวดสายประคำ นพวาร  16.30 น.

มิสซาวันอาทิตย์

อาทิตย์

08.30 น.

สวดสายประคำ 08.00 น.

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

ศุกร์ต้นเดือน

16.15 น.

สวดสายประคำ อวยพรศีลฯ 15.45 น.

มิสซาผู้สูงอายุ

ศุกร์สัปดาห์ที่ 2

10.00 น.

สวดสายประคำ 09.30 น.

ศีลอภัยบาป

พฤหัส - อาทิตย์

ก่อนมิสซา 30 นาที

-

ประวัตินักบุญยอห์น | ประวัติวัด | นักบวชลูกวัด | สภาอภิบาล | พลมารี | คูร์ซิลโล | ผู้สูงอายุ | เยาวชน | วิถีคริสตชน | สารวัด | ตารางมิสซา | แผนที่เดินทาง | ติดต่อเรา